Zvýhodněné balíčky

FYZIOTERAPIE 50 MIN.

Permanentka 5 vstupů      4 500 Kč

Permanentka 10 vstupů    8 500 Kč

MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ CELOTĚLOVÁ MASÁŽ do 75 MIN.

Permanentka 5 vtupů        4 500 Kč

Permanentka 10 vstupů    8 500 Kč

OXYGENOTERAPIE

Permanentka 5 vstupů po 30 min. 1 350 Kč

Permanentka 5 vstupů po 50 min. 2 250 Kč

Permanentka 10 vstupů po 30 min 2 700 Kč

Permanentka 10 vstupů po 50 min 4 250 Kč