SPORTOVNÍ FYZIOTERAPIE

Maximální výkon bez zranění je snem každého sportovce.


Dnešní sportovní svět klade vysoké nároky na výkonnost každého sportovce, tempo se zrychluje, rekordy se překonávají a lidské tělo mnohdy jede na maximum na hranici svých možností. Proto ve fyzioterapii vznikla nová specializace "Sportovní fyzioterapie", která se zaměřuje zejména na sportovce. Zabývá se nejen prevencí zranění, poúrazovými a pooperačními stavy, ale i zlepšením výkonnosti, špatnými pohybovými stereotypy a návyky atd.

Cílem sportovce by měl být maximální výkon s minimálním rizikem zranění a dosáhnout tak zaslouženého úspěchu a uznání.


Sportovní fyzioterapie je obor fyzioterapie, který se konkrétně zabývá prevencí úrazů, rehabilitací a navrácení klienta zpět do plné zátěže. Primárně je určená pro sportovce všech výkonnostních úrovní. 

Využíváme principy založené na fyziologických, patologických a biomechanických procesech těla, které připravují sportovce k optimálnímu výkonu. Zohledňujeme tzv. ,,evidence based medicine" principy a metody, které jsou založeny na nejnovějších vědeckých studiích.

Především se zaměřujeme na akutní poúrazové a pooperační stavy, prevenci zranění, a rehabilitaci již chronických stavů pohybového aparátu. Tyto chronické stavy jsou u sportovců velmi často způsobeny jednostrannou zátěží, ze kterých vznikají s tím spojené svalové dysbalance a další problémy ovlivňující pohybový aparát.

Vhodná pro:

Tato služba je cílená pro všechny sportovce a aktivní jedince, kteří chtějí sportovat bez omezení a bolestí a hlavně dlouhodobě. Sportovní fyzioterapie je vhodná pro vrcholové sportovce, rekreační a volnočasové sportovce, ale i pro začátečníky.

Před terapií doporučujeme podstoupit komplexní kyneziologické vyšetření, které je prováděno s ohledem na daný sport a zátěž. Na základě výsledků budou jasně stanoveny cíle a jednotlivé metody, vedoucí k celkovému zlepšení výkonnu sportovce.

Při terapii používáme odlišné techniky jako jsou měkké mobilizační techniky, kineziotaping, ultrazvuková terapie, flossing, fasciální terapie, mobilizace měkkých tkání, trupová stabilizace, cílené cvičení a mnoho dalších.

V ceně sportovní fyzioterapie je samostatná terapie včetně případného použitá ultrazvuku a kineziologické tapu.

Cílem sportovní fyzioterapie je přenést zlepšenou pohybovou funkci do celkového sportovního výkonu sportovce.

Jak terapie probíhá?

Terapie zpravidla začíná anamnézou, při kterých se snažíme zjistit, co nejvíce informací k další analýze zranění, a to převážně z minulosti a ze současných běžných denních aktivit.

Dále pokračujeme vyšetřením pohybového aparátu převážně pohledem. Během toho sledujeme držení těla ze všech stran, chůzi, případné otoky, jizvy, postavení končetin, zakřivení páteře a mnoho dalšího.

Na to navazuje palpační vyšetření daného místa, vyšetření kloubních rozsahů, to je doprovázeno speciálními testy, které mohou napomoci při diagnóze problému.

Na základě těchto hypotéz pokračuje samostatná terapie, která se odvíjí na vážnosti, stadiu, bolestivosti daného problému. Používáme kombinaci mnoho technik a terapií, kterými se klientovi snažíme co nejvíce pomoci. Nejběžněji používáme měkké mobilizační techniky, ultrazvukovou terapii, kineziotaping, společně s fasciální terapií a cíleným zacvičením.

Na základě daného problému nebo zranění, hledáme nejvhodnější přístup a postup. A ke každé terapii stejně tak jako ke klientovi přistupujeme individuálně na základě cílů a potřeb každého klienta.

Ať je jste rekreační sportovec, který se chce zdravě a funkčně hýbat nebo sportujete na

profesionální úrovni a chcete zvýšit Váš výkon, jsme tu pro Vás.

Kdy byste nás měli navštívit?

Při bolestech během nebo po sportu.

Pokud si chcete být jisti, že správně používáte a aktivujete Vaše tělo

Pokud chcete celkově zvýšit výkonnost.

Pokud chcete kompenzovat jednostrannou sportovní zátěž.