RESPIRAČNÍ TERAPIE

"Kvalitní dýchání je předpokladem pro spokojené žití a pohyb bez bolesti".

PLÁNOVANÁ NOVINKA V RESPIRAČNÍ ANALÝZE: měření saturace kyslíku, měření klidové VO2max.

Respirační terapie je soubor diagnostických, vyšetřovacích a terapeutických technik dechové rehabilitace, který se zaměřuje především na problémy s dýcháním jako jsou dušnost a kašel.

Je to speciální odvětví léčebné rehabilitace pro pacienty s respiračním onemocněním, ale využívá se i při bolestech pohybového aparátu. Své uplatnění nachází též u sportovců, jako součást přípravy na lepší výkon. Dechové svaly během zátěže spotřebují až 20 % kyslíku z celkové spotřeby, a proto je vhodné, aby se jim při tréninku věnovala dostatečná pozornost.

Mezi prováděné techniky respirační terapie patří:

 • korekce posturálního nastavení trupu
 • reedukace dechového stereotypu
 • vědomá kontrola nádechu a výdechu
 • hygiena a průchodnost dýchacích cest
 • zvětšení rozvíjení hrudníku
 • zlepšení síly dýchacích svalů
 • trénink dýchání s dechovými trenažery
 • snížení dechových obtíží
 • zvýšení fyzické kondice

Na základě vyšetření připravíme individuální rehabilitační plán. Na první návštěvě si klienta vyzpovídáme tak, aby následné terapie byly účinné a co nejvíce efektivní. Zkontrolujeme si oxymetrem vaší saturaci kyslíku a srdeční frekvenci, dále vyšetřujeme dechovou mechaniku a rozvíjení hrudního koše v klidu i při různých pohybových vzorech, řešíme bolesti a blokády v oblasti krční, hrudní, bederní páteře či žeber. Vyšetříme pomocí jednoduchého zátěžového testu úroveň vaší kondice a vytvoříme tak funkční trénink přímo na míru. Pracujeme s dechovými trenažery (Treshold, Respiron), pomocí nichž můžeme ovlivňovat sílu a vytrvalost dýchacích svalů, usnadnit vykašlávání, podpořit dechový vzor a kontrolovat rychlost nádechu a výdechu. Klient bude edukován tak, aby cvičení s trenažerem mohl provádět i doma.

Pro koho je respirační terapie vhodná?

 • Respirační onemocnění jako:
 •           Astma bronchiale
 •           Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
 •           Alergie spojené s dechovými obtížemi
 •           Prodělané onemocnění Covid 19 a Post-Covid syndrom
 • Zvýšená dušnost, kašel
 • Bolest zad a pohybového aparátu
 • Pro zvýšení fyzické kondice a tolerance zátěže