Obchodní podmínky a reklamační řád


sídlo provozovny: FyzioCentrum Hanžlová, Zborovská 158/36, 301 00 Plzeň
provozovatel: Bc. Hana Hanžlová, IČ 03391892, Zborovská 158/36, 301 00 Plzeň
kontakt: e-mail: info@fyziocentrum-hanzlova.cz, tel.: 602456454


1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb v nestátním zdravotnickém zařízení FyzioCentrum Hanžlová se sídlem provozovny na adrese Zborovská 158/36 v Plzni, jehož majitelkou je Bc. Hana Hanžlová, podnikající pod IČ 03391892, a kupujícím či uživatelem poskytovaných služeb (dále jen klient).

1.2. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Rezervací konkrétní služby a termínu, nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu konkrétní služby projevuje klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem telefonicky, emailem nebo online rezervačním systémem, a to minimálně 24 hodin před plánovaným termínem.

Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín vyhrazuje příslušný čas, temperuje místnost a nachystá další potřeby pro výkon služby.

Každá rezervace je potvrzena ze strany provozovatele formou SMS či emailem - nepotvrzené rezervace a rezervace čekající na schválení nejsou platné!

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením konkrétní služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci klienta, která bude opatřena finanční sankcí ve výši 100% z ceny za konkrétní službu.

2.3. Předčasný příchod

S ohledem na ostatní klienty našeho zdravotnického zařízení je možno přijít nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem. Po příchodu můžete využít prostru recepce (vstupního prostoru) k odložení kabátů, bot a pitnému režimu.

2.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se klient se zpožděním na dohodnutý termín, bude mu služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Účtována bude plná částka slzužby.

2.5. Absence klienta

V případě nepřítomnosti klienta nebo pozdního příchodu bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude částka rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu či kreditu.

2.6. Odmítnutí služby ze strany provozovatele

Služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

a) klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) klient se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení služby

a) u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost

Klienta může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Zdravotnické zařízení FyzioCentrum Hanžlová není zařízeno na přítomnost psů či jiných zvířat; nenaleznete zde dětský koutek.

2.9. Odchod ze zdravotnického zařízení FyzioCentrum Hanžlová

Zdravotnické zařízení FyzioCentrum Hanžlová poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky se očekává odchod každého zákazníka do 20-ti minut po skončení.

2.10. Osobní věci a cennosti

Zdravotnické zařízení FyzioCentrum Hanžlová poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty odložených věcí klienta neručí (cennosti proto hlaste po příchodu).

2.11. Informovaný souhlas klienta

Klient je před první návštěvě instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník

Ceník je k nahlédnutí ve zdravotnickém zařízení FyzioCentrum Hanžlová, na webových stránkách provozovatele. Platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením služeb. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem služby.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

4.4. Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je uvedena na rubu dárkového poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit po domluvě.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhující obsluhy.

5.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018.