Konzultace

30 - 60 min.


Jednorázové konzultace nad rámec programu či po skončení programu.