Program pro děti

  • nastavení správných a zdravých stravovacích návyků
  • program též pro děti, které trápí obezita či onemocnění / omezení ve formě alergie či intolerance

 I dítě potřebuje nastavit správné a zdravé stravovací návyky.

Délka programu:

Výběr dle základních programů :

(Jedná se o skupiny osob, které mají různé nároky, odlišné znalosti a potřeby, proto délka a obsah programu musí být těmto požadavkům přizpůsobená).