Bc. Marie Fialová

odborný fyzioterapeut

Život mě baví, užívám si každý den i v práci. Baví mě hledat příčinu problémů bolesti a pomáhat klientům k naplněnému a spokojenému životu.

  • 10 let praxe v oboru
  • odborné znalosti

  • certifikované kurzy

  • registrace bez odborného dohledu

  • specializace: Alternativní medicína, reflexologie Janča, Marquardt, Harmonizace těla přes energii rukou, Psychosomatika

  • hobby: Volejbal - aktivně

Vzdělání

2007 Ukončené tříleté vysokoškolské studium                                                                2004-2007 Bakalářské studium na VŠ v Plzni, obor Fyzioterapie

Praxe

2017 FyzioCentrum Hanžlová, Plzeň - fyzioterapeut                                                          2017 Soukromá praxe                                                                                                      2010-2017 Fyzio Kalina s.r.o., Plzeň - fyzioterapeut                                                          2007-2010 RHC Zimní stadion Plzeň - fyzioterapeut

Odborné kurzy, semináře

2017 Propriofoot Concept. Čelákovice                                                                               2016 Reflexologie podle Ing. Jiřího Janči. Křemešník                                                        2015 Reflexologie podle Jiřího Janči. Dockalův Mlýn                                                         2015 Vzdělávací seminář Bekovnský RHB den.                                                                 2013 Akrální koaktivační terapie (ACT III.). Čelákovice                                                      2013 Akrální koaktivační terapie (ACT II.). Čelákovice                                                        2013 Akrální koaktivační terapie (ACT I.). Čelákovice                                                        2012 Reflexní zónová terapie dle Hanne Marquardt - lymfatický kurz (III.). Plzeň             2011 Reflexní zónová terapie dle Hanne Marquardt - nástavbový kurz (II.). Plzeň            2011 Reflexní zónová terapie na noze dle Hanne Marquardt - základní kurz (I.). Plzeň      2011 Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy 1. Dobřichovice                        2010 Forma - funkce - facilitace. Český Krumlov                                                              2010 Pohyb - stabilita. Český Krumlov                                                                             2010 Funkční manuální medicína - Tichý. Ústí nad Labem                                              2010 Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie). České Budějovice

2010-2020 Registrace ministerstva zdravotnictví - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut